STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR AB
TJÄNSTER

HEM, FÖRETAGSFAKTA, TJÄNSTER, KURSER, PARTNERS, REFERENSER, LÄNKAR,


Ständiga Förbättringar AB, erbjuder kompletta insatser och verktyg inom områdena:

 • KAIZEN-Ständiga förändringar till det bättre.   
  Det är de sm? men ständigt återkommande förbättringarna som ger effekt p?lång sikt. Vi hjälper Er att ta ett helhetsgrepp över företaget genom att använda ett väldokumenterat tillvägagångssätt.
 • Lean production
  Lean production är en västerlänsk tolkningen av det Japanska Toyota production system (TPS). Grundfilosofin är att med kunden i centrum utforma och skapa ett resurssnålt och effektivt produktionssystem. Vilka verktyg som används för att leva upp till dessa mål varierar beroende p?vilken verksamhet som bedrivs samt hur långt Företaget/organisationen kommit i förbättringsarbetet.
 • Förändringsledare
 • Kvalitetssäkring
  Vi hjälper till med att kvalitetssäkra Er verksamhet.
  Exempelvis genom att skapa förutsättningar för en certifiering enligt      ISO 9001:2008.
 • Miljöstyrning
  Vi hjälper till med att miljösäkra Er verksamhet, exempelvis genom att skapa förutsättningar för en certifiering enligt, EMAS, EU´s miljöstyrningssystem eller ISO 14001:2004 internationellt miljöledningssystem.
 • Arbetsmilj?Systematiskt arbetsmiljöarbete
  Vi erbjuder hjälp att uppfylla arbetarskyddsstyrelens föreskrift.            AFS 2001:1  "Systematiskt arbetsmiljöarbete" samt arbetsmiljörevisioner.
 • Produktionsteknik
  Projektstyrning, Flödeslayouter, arbetsplatsutformning mm.
 • Underhållsteknik  
  Totalproduktivt underhåll (TPU), Problemlösningsteknik, Förebygga problem, CE-märkning


Adress: Box 583,  451 22 Uddevalla
Tel.: 0522-665353
e-mail: kent.andreasson@sfis.se  


?Copyright Ständiga Förbättringar AB 1998
cartier replica sale
rolex replica
replica watches uk
rolex replica sale
replica watches sale