STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR AB

HEM, FÖRETAGSFAKTA, TJÄNSTER, KURSER, PARTNERS, REFERENSER, LÄNKAR, 


Vår affärsid?

KAIZEN-metodiken och Lean Production ligger till grund för arbetet, vilket bygger p?att engagera alla medarbetare i utvecklingsarbetet.

Att erbjuda tjänster med inriktning p?effektivitetshöjande åtgärder,
gällande Kvalitet, Leveransprecision, Ekonomi samt Personalutveckling.

Målgruppen är företag med anställd personal samt förvaltningar inom den offentliga sektorn.
Även utbildningsenheter såsom skolor och bildningsverksamhet erbjudes vår kompetens.KAIZEN

Adress: Box 583,  451 22 Uddevalla
Tel.: 0522-665353
e-mail: kent.andreasson@sfis.se  

  • Miljöstyrning                                              ISO14001:2004
  • Produktionsteknik                                                          
  • Underhållsteknik                                           
     

                                                                                                                                                                                    

Hit Counter       


?Copyright Ständiga Förbättringar AB 1998

 

hublot replica | rolex replica sale | cartier replica sale | breitling replica sale